ADMIN


Laurens SK

+ 420 777 786 670
Laurens SK
  • {{ result.name }}
Môj zoznam
  • {{ result.name }}
Môj zoznam

Aktuálne informácie k dodacím lehotám

Vyhlásenie k možnému obmedzeniu dodávok

Na základe vyhlasovaných obmedzení, zákazov a karantén z dôvodu výskytu vírusového ochorenia COVID-19 v niektorých oblastiach Európy (najmä potom Taliansko), môže dochádzať na strane našich dodávateľov k spomaleniu alebo k nečakaným výpadkom dodávok tovaru a materiálu.

 

Na základe vyhlásenej karantény predsedom talianskej vlády z 8.3.2020 z dôvodu výskytu vírusového ochorenia COVID-19 v niektorých oblastiach Talianska, môže dochádzať na strane našich dodávateľov k spomaleniu alebo k nečakaným výpadkom dodávok tovaru a materiálu.

Jedná sa predovšetkým o mosadzné ventily, nadpájacie príslušenstvo a dizajnové mosadzné trubky pre luxusné kúpeľňové radiátory. S ohľadom na vyššie uvedenú situáciu môže u jednotlivých objednávok dochádzať k problému s ich úplným dodaním alebo vybavením v už dohodnutých termínoch.

Situáciu monituruje a v prípade zmeny nastavíme opäť všetko do normálneho režimu.

Ing. Milan Ondrášek, konateľ a majiteľ
Laurens Czech Republic spol., s r. o.
Laurens Germany GmbH

Autor: Laurens Radiátory Čas vydania: 09:02 AM 09:02

Zavrieť

laurens.at

Kommen Sie zufälligerweise nicht aus Österreich? Wir empfehlen, dass Sie unsere österreichische Webseite auf laurens.at besuchen. Ihre Eingabe wird für spätere Besuche in Cookies notiert. Sie finden dort Kontakt auf unsere österreichische Vertretung und Partner.

ich möchte hier bleiben los geth's auf laurens.at

Tento web využíva cookies. Viac informácií nájdete tu.

Rozumiem. Zavrieť.