ADMIN


Laurens SK

+ 420 777 786 670
Laurens SK
 • {{ result.name }}
Môj zoznam
 • {{ result.name }}
Môj zoznam

Zameranie a montáž radiátorov Laurens

Zameranie a montáž radiátorov Laurens sú služby, ktoré zabezpečujeme s vybranými teamy architektov a inštalatérov napojenými priamo na Radiátorová Štúdia. Vďaka pravidelným školeniam a praktickým cvičením garantujeme najvyššiu možnú odbornú spôsobilosť našich zameriavacích aj montážnych čiat. Pri zameraní zisťujeme na mieste všetky parametre, ktoré pre vybraný radiátor pred výrobou i montážou potrebujeme vopred poznať ako radátor zadáme do výroby. Pri montáži radiátorov Laurens dbáme predovšetkým na funkčnosť radiátora v vykurovacom systému, kvalitu a čistotu vykonanej práce. Slušné vystupovanie, ohľaduplnosť a profesionalita sú vždy samozrejmosťou.


Zameranie

 • Pred každou montážou, ktorú zaisťujú naše montážne čaty Laurens odporúčame vykonať tzv. "Zameranie".
 • Zameraním sa zistí, či je vybraný radiátor Laurens vhodný pre vykurovací systém a možno ho na vybrané miesto inštalovať.
 • Zameraním stanovíme čo všetko bude pre zapojenie a sprevádzkovanie radiátora urobiť a aký materiál si pre dopojenie alebo úpravu rozvodov pripraviť.
 • Služba zahŕňa miestne zisťovanie, pri ktorom zistíme všetky potrebné parametre vykurovacieho systému, zoznámime sa s prekážkami a pripravíme všetko potrebné tak, aby samotná montáž prebiehala rýchlo a bez komplikácií.
 • Výsledkom je zameriavací protokol a fotodokumentácie, ktorý klient dostane ihneď po poskytnutí služby.
 • Za výjazd a zameranie účtujeme "poplatok za zameranie", ktorý býva z pravidla v plnej výške alebo aspoň částečně odpočítaný z celkovej ceny objednávky (formou zľavy) radiátora.
 • V prípadoch, keď sa v priebehu zamerania zistí, že radiátor Laurens nevyhovuje (nie je rozmerovo a alebo výkonovo vhodný alebo nevyhovuje požiadavkám vykurovacej sústavy) a na mieste sa nenájde iné náhradné riešenie (iný model, rozmer, atp.) je poplatok nevratný.
 • Radiátory na mieru, navrhnuté pri zameraní, vyžadujú dodatočné schválenie definitívny výrobné (výkresovej) dokumentácie klientom. Spracovanie výkresovej dokumentácie je zadarmo.
 • Po vykonaní vlastného zamerania sme schopní naceniť reálne náklady na montáž radiátora Laurens.

Montáž

Zavrieť

laurens.at

Kommen Sie zufälligerweise nicht aus Österreich? Wir empfehlen, dass Sie unsere österreichische Webseite auf laurens.at besuchen. Ihre Eingabe wird für spätere Besuche in Cookies notiert. Sie finden dort Kontakt auf unsere österreichische Vertretung und Partner.

ich möchte hier bleiben los geth's auf laurens.at

Tento web využíva cookies. Viac informácií nájdete tu.

Rozumiem. Zavrieť.