ADMIN


Laurens SK

+ 420 777 786 670
Laurens SK
  • {{ result.name }}
Môj zoznam
  • {{ result.name }}
Môj zoznam

Kontakty

  • Napíšte nám
  • Obchodná sieť
Napíšte nám

* Povinné pole

Právne oznámenie a pravidlá ochrany osobných údajov

Zadané osobné údaje sú používané (žiadosti o brožúr a / alebo predplatné spravodajcov a / alebo účasť v súťaži) pre spracovanie vybraných službách a menom Laurens treťou spoločnosťou mimo svoju polohu (krajina) upravovať. Údaje zadané v tomto formulári budú uložené zašifrované cez internet vo formulári GOOGLE a odovzdané spoločnosti LAURENS. Elektronická komunikácia medzi vami a spoločnosťou LAURENS a spoločnosťou tretej strany, ktorú objednal spoločnosť LAURENS, je založená na verejne dostupných komunikačných službách (najmä na internetových / nešifrovaných e-mailoch) a bezpečnostných normách, ktoré sú k dispozícii. Pri registrácii dáte svoj súhlas s týmto spracovaním údajov. Zadané údaje sa môžu použiť aj v súvislosti s vlastnými marketingovými účelmi spoločnosti LAURENS. Akákoľvek osoba (nie zákazník / klient) sa môžu registrovať pre túto službu a kedykoľvek opäť zrušiť registráciu: predplatné spravodajcov môže byť ukončená kedykoľvek priamo z daného postavenia na odkaz pre odhlásenie koncového / odhlásený.

Obchodná sieť
Zavrieť

laurens.at

Kommen Sie zufälligerweise nicht aus Österreich? Wir empfehlen, dass Sie unsere österreichische Webseite auf laurens.at besuchen. Ihre Eingabe wird für spätere Besuche in Cookies notiert. Sie finden dort Kontakt auf unsere österreichische Vertretung und Partner.

ich möchte hier bleiben los geth's auf laurens.at

Tento web využíva cookies. Viac informácií nájdete tu.

Rozumiem. Zavrieť.