ADMIN


Laurens SK

+ 420 777 786 670
Laurens SK
  • {{ result.name }}
Môj zoznam
  • {{ result.name }}
Môj zoznam

Jak vybírat designové radiátory?

3) Správna voľba materiálu v kombinácii so systémom vykurovania

Radiátory z hliníka: teplo - chlad

Hliníkové a medené radiátory s nízkym objemom vody majú rýchly nábeh vykurovacieho účinku avšak v kombinácii s vykurovacími systémami, kde je malý objem vody (kondenzačné kotly, tepelné čerpadlá), dochádza pri odstavení zdroja (kotla) k rýchlemu chladnutie systému a teda aj radiátorov.
Radiátory vyrábané z týchto materiálov sa oplatí do objektov ako sú chaty, letné sídla atp., kde je kladený dôraz na dlhú životnosť a prakticky bez údržbová prevádzka systému.


Radiátory z ocele: teplo - čiastočná sálavosti - chlad

Oceľové radiátory s väčším objemom vody majú rýchly nábeh vykurovacieho účinku vďaka väčšiemu objemu vody možno povedať že aj „chladnutia "je pomalší. Životnosť oceľových radiátorov je obmedzená na cca. 5-15let. Výnimku tvoria radiátory vyrobené z nerez ocele, kde je životnosť vďaka iným vlastnostiam materiálu niekoľkonásobne vyššia ako u bežných radiátorov z ocele.
Oceľové radiátory sa spravidla upravujú povrchovo práškovým lakovaním alebo galvanicky (chrómovanie, zinkovanie). Chrómované oceľové radiátory alebo radiátory vyrobené z nereze nemajú tak dobré vlastnosti pri odovzdávaní tepla do priestoru ako oceľové radiátory lakované práškovým lakom.
Oceľové radiátory sú vhodné do všetkých typov miestností. V prostredia (bazény, sauny, kuchyne, atp.), kde je vyššia vlhkosť alebo iné agresívnejší klímu, odporúčame voliť namiesto klasickej ocele oceľ nerezovou alebo oceľ, ktorá je inak povrchovo upravená napr zinkovaním atp.


Radiátory z liatiny: nástup tepla - teplo - dlhá sálavosti - chlad

Liatinové radiátory s relatívne vysokým objemom vody na článok vďaka unikátnym vlastnostiam materiálu ponúka dlhú životnosť a výrazne dlhšia sálavosti než len "obyčajný" oceľový radiátor. Radiátory síce majú napospol väčší objem vody, čo si vyžaduje na jednej strane dlhší nástup výhrevnosti a vyššie náklady spojené s ohrevom väčšieho objemu vody. Na druhej strane však práve vďaka týmto "nevýhodám" môžete pomocou liatinových radiátorov ušetriť. Aj cez nákladnejšie prvotné nábeh šetrí liatinový radiátor predovšetkým vďaka pomalému chladnutia väčšieho objemu vody v systému a vďaka dlho trvajúce sálavosti liatiny. Ďalšia prevádzka už rozohriateho systému nie je tak náročný, pretože stačí kotol len "udržiavať" na požadovanej teplote. Prípadné odstávky tak neznamenajú okamžitú stratu tepla a nové nábehy už nie sú tak energeticky náročné, tak ako je to bežné napríklad u štandardných nízko-objemových oceľových či hliníkových radiátorov.
Liatinové radiátory sú vhodné predovšetkým do väčších miestností, ktoré je nutné vykurovať permanentne a je v nich častý prevádzka. Takisto je vhodné kombinovať napr liatinové radiátory a krby (s vodnou vložkou) alebo liatinové radiátory a akumulačnej nádrže, do ktorých ohrieva vodu solárny systém.

 

Zavrieť

laurens.at

Kommen Sie zufälligerweise nicht aus Österreich? Wir empfehlen, dass Sie unsere österreichische Webseite auf laurens.at besuchen. Ihre Eingabe wird für spätere Besuche in Cookies notiert. Sie finden dort Kontakt auf unsere österreichische Vertretung und Partner.

ich möchte hier bleiben los geth's auf laurens.at

Tento web využíva cookies. Viac informácií nájdete tu.

Rozumiem. Zavrieť.